Fiberwood keräsi 3 miljoonaa euroa Metsä Springin johdolla

Tiedote 07.02.2023

Fiberwoodin rahoituskierroksen johtavana sijoittajana toimi Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring. Osa kerätystä rahoituksesta on Business Finlandin lainarahoitusta.


Suomalainen materiaaliteknologiayritys Fiberwood käyttää Metsä Groupin sivuvirtoja luodakseen niistä sataprosenttisesti puu-ja luonnonkuitupohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja, jotka ovat vaihtoehtoja kivi- ja lasivillalle sekä styroxille. Yhtiö on kehittänyt teknologian ja tuotantoprosessin, joilla mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista saatavista raaka-aineista tehdään arvokkaita ja täysin biopohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja.


“Edistämme kestävän kehityksen tavoitetta käyttämällä sivuvirtoja, tuottamalla korkeamman jalostusarvon tuotteita energiatehokkaasti ja vauhdittamalla puurakentamista. Olemme kiitollisia sijoittajillemme uskosta tuotteemme potentiaaliin sekä mahdollisuudesta käyttää Metsä Groupin metsäteollisuuden sivuvirtoja raaka-aineena”, kertoo Fiberwoodin toimitusjohtaja Tage Johansson.


Potentiaalinen markkina tuotteelle on valtava, sillä globaalin rakennuseristeteollisuusmarkkinan on arvioitu olevan noin 25 miljardin euron arvoinen. Innovaatio mahdollistaa myös huomattavat energiasäästöt, sillä noin 40 prosenttia rakennusten energiankäytöstä kohdistuu lämmitykseen.


“Saadulla rahoituksella rakennamme jatkuvatoimisen koelinjan, jonka tarkoitus on varmistaa tuotantomittakaavaisen linjan teknologiset ratkaisut, sillä valmiita koneita ja prosesseja ei ole kaupallisesti olemassa tuotteittemme valmistamiseen. Vaahtoteknologiaan perustuva tuotantoprosessimme on energiatehokas ja ympäristöystävällinen muun muassa pienen ja suljetun vedenkulutuksen vuoksi”, kertoo Fiberwoodin teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Karita Kinnunen-Raudaskoski.


Eristemateriaalin lisäksi Fiberwoodin teknologialla voidaan valmistaa ympäristöystävällinen ja kestävä vaihtoehto paisutetulle polystyreenimuoville eli styroxille. Fiberwoodin pakkauspehmusteet ovat täysin maatuvia ja kierrätettäviä. Eristeominaisuksiensa ansiosta ne kelpaavat myös kuuma-/kylmäketjujen pakkaustarpeisiin.


Rakennusala tuottaa noin 40 prosenttia maailman hiilidioksipäästöistä, joten Fiberwoodin kehittämän teknologian kaltaiset innovaatiot ovat kaivattuja tapoja vähentää kulutusta ja edistää täysin puupohjaista rakentamista. Fiberwoodin oma tuotanto käyttää energiaa äärimmäisen tehokkaasti, jolloin koko tuotanto on vähähiilistä. Fiberwoodin mukaan puurakentamisen on arvioitu kasvavan EU-maissa 10 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.


“Fiberwood on kehittänyt teknologian, jossa hyödynnetään uusiutuvaa ja kestävistä metsälähteistä hankittua raaka-ainetta. Metsä Group haluaa tukea mahdollisimman tehokasta sivuvirtojen hyödyntämistä. Maailmaa tarvitsee uusia innovaatioita tukemaan kiertotaloutta, ja juuri tämän kaltaisia innovaatioita haluamme tukea”, kertoo Metsä Springin Corporate Venture -toimintojen johtaja Erik Kolehmainen.

Parhaillaan kehitämme useita puukuitupohjaisia rakennusmateriaaleja, rakennamme koelinjaa ja etenemme kohti ensimmäistä tuotantotehdastamme.
Tilaa uutiskirjeemme ja saat tiedon seuraavista askelistamme ensimmäisenä.